8 / 12
Gregorianka to potoczne określenie mszy św. gregoriańskich – cyklu mszy św. odprawianych przez 30 kolejnych dni w intencji duszy osoby zmarłej dla uwolnienia jej od czyśćca. Nazwa pochodzi od imienia św. Grzegorza I Wielkiego, papieża, który zainicjował tę praktykę.
+

© MONKPRESS/East News