10 / 12
Pruchna (woj. śląskie)
Kolejny z krzyży pochodzących już z wieku XVII. Ten stoi we wsi na Śląsku Cieszyńskim. Inskrypcja na nim została sporządzona w języku staroczeskim. „Roku 1645 dnia 25 lutego został na tym miejscu przez lekkomyślnych towarzyszy syn pana Jana Czerwenki, obywatela starego Cieszyna zamordowany. Boże, bądź miłościw duszy jego. Amen”. Krzyż stał kiedyś w innym miejscu.
+

© fot. D T G - praca własna | Wikimedia Commons | CC BY 3.0