4 / 12
Prusinowice (woj. opolskie)
Krzyż, a w zasadzie jego trzon, stoi na cmentarzu przy średniowiecznym kościele św. Michała Archanioła. Został on przeniesiony w to miejsce z obrzeża wsi, z drogi prowadzącej do Złotogłowic.
+

© Marek BAZAK/East News