8 / 12
Stargard (woj. zachodniopomorskie)
Krzyż pokutny w Stargardzie jest największym takim obiektem w Polsce – mierzy 2,77 metra wysokości nad powierzchnią ziemi.
+

© fot. Marcin Kuna - praca własna | Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0