9 / 12
Lewin Brzeski (woj. opolskie)
Tamtejszy marmurowy krzyż jest młodszy od innych, pochodzi bowiem z początku XVII w. Umieszczona na nim inskrypcja w języku niemieckim głosi: „15 kwietnia 1617 (1677?) roku został w tym miejscu zakłuty bez powodu George Friedrich Brandtner, młodzieniec mający lat 20 i pół, przez mordercę Georga... rodem z Saksonii”. Nazwisko mordercy jest zatarte.
+

© Marek BAZAK/East News