3 / 5
Strajk szkolny w Miętnem

© fot. arch. Bogusławy Gory