5 / 5
Witraż z kościoła w Miętnem

© fot. arch. Bogusławy Gory