10 / 12
Strefa Chwały Festiwal 2022

© Michał Ziółkowski / Aleteia