3 / 11
Strefa Chwały Festiwal 2022

© Michał Ziółkowski / Aleteia