3 / 7
Rycina z książki Krzysztofa Chodkowskiego Błogosławiony Stanisław Kostka z Rostkowa Societatis Iesu… (1606 r.).
+