4 / 7
Wejście do pokoi św. Stanisława Kostki przy kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie.
+

© fot. Wojciech Kućko