5 / 7
Andrea del Pozzo, Stanisław idący do Dylingi, pokoje Świętego na Kwirynale, 1682-1699 r.
+

© fot. Wojciech Kućko