6 / 7
Andrea del Pozzo, Aniołowie uśmierzają doznania mistyczne św. Stanisława Kostki, pokoje Świętego na Kwirynale, 1682-1699 r.
+

© fot. Wojciech Kućko