4 / 11
Biała szata, którą Teresa była okryta w czasie uroczystości chrzcielnej została umieszczona w gablocie nad chrzcielnicą znajdująca się w bocznej kaplicy bazyliki Notre Dame d’Alençon w centrum miasteczka.
+

© Fot. Agnieszka Bugała