6 / 8
Klasztor sióstr karmelitanek w Lisieux. Po raz pierwszy Teresa stanęła przed jego bramą, by prosić o przyjęcie, w wieku 15 lat, ale jej odmówiono. Przekroczyła jego bramę 9 kwietnia 1888 r. i została w nim aż do śmierci.
+

© Fot. Agnieszka Bugała