7 / 8
W styczniu 1889 r. odbyły się jej obłóczyny i otrzymała imię Teresa od Dzieciątka Jezus i od Świętego Oblicza.
+

© Fot. Agnieszka Bugała