10 / 10
Katedra gnieźnieńska
Miejsce istotne symbolicznie. To też tradycyjna siedziba prymasów Polski, spajających kościelną rzeczywistość w naszym kraju. Pierwszym prymasem po odzyskaniu niepodległości, odbudowujący kościelne struktury w Niepodległej, a i wcześniej wspierający działania mające na celu wolność ojczyzny, był Edmund Dalbor, słynący m. in. z wielkiego zaangażowania w działalność charytatywną.
+

© Adam Kraska | Shutterstock