2 / 10
Katedra św. Jana w Warszawie
Była świadkiem wielu kościelnych działań i inicjatyw wolnościowych. Wspomnijmy chociażby postać świętego warszawskiego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, który za odważne wspieranie i inspirowanie niepodległościowych ruchów został skazany na wygnanie. W tej katedrze, pod zaborami, powiedział np. „Gdyby wam kto zakazał modlić się za ojczyznę, za kraj nasz kochany, powiedziałbym wam: nie słuchajcie takiej władzy”.
+

© Stanislaw Tokarski | Shutterstock