5 / 10
Ostra Brama w Wilnie
To sanktuarium stało się symbolem polskości. Tu wznoszono modlitwy o wolność Ojczyzny, obraz Maryi z tego sanktuarium towarzyszył niepodległościowym działaniom. Obraz ten również bardzo bliski był Józefowi Piłsudskiemu, mimo iż sam nie był zbyt religijny, a na pewnym etapie życia przyjął luteranizm ze względu na jedną ze swoich partnerek życiowych. W tym sanktuarium Piłsudski dziękował za odzyskaną niepodległość, zostawiając nawet do dziś eksponowane wotum.
+

© leszczem | Shutterstock