6 / 10
Parafia św. Jakuba Apostoła w Mogilnie
Na wspomnienie zasługuje dzięki słynnemu proboszczowi, ks. Piotrowi Wawrzyniakowi. Był on wybitnym i niezwykle aktywnym działaczem społeczno-politycznym. Wspierał Polaków pod zaborem zarówno gospodarczo (założył np. nowoczesny Bank Ludowy), jak i na polu oświaty i kultury. Jako poseł do sejmu pruskiego działał w Kole Polskim.
+

© Marek BAZAK/East News