9 / 10
Kaplica Orzeszków (Zakoziel)
Ta neogotycka kaplica grobowa służyła za schronienie generałowi Romualdowi Trauguttowi, słynnemu dyktatorowi powstania styczniowego. W tajemnicy wywiozła go z niej karetą sama Eliza Orzeszkowa, dowożąc do Królestwa Polskiego. Sam Traugutt był bardzo głęboko wierzącym katolikiem.
+

© Andrei Dmintriev/Wikipedia | CC BY-SA 3.0