10 / 10
A u nas?
W Polsce mamy m.in. Górę Świętej Anny, miasteczko Święta Katarzyna pod Wrocławiem czy wieś Święta Małgorzata blisko Łęczycy. Już w XXI w. na mapach pojawiła się Groń Jana Pawła II, niedaleko Wadowic – szczyt w Beskidzie Małym Warto zwracać uwagę na te nazwy, uświadomić sobie ich wymowę i prosić patronów, by przez swe wstawiennictwo wyprosili odnowienie wiary na całym świecie.
+

© Błażej Duk/Wikipedia | CC BY-SA 4.0