2 / 10
Miasta poświęcone Maryi
Los Angeles – Miasto Aniołów – powstało wokół franciszkańskiej misji jako Pueblo de Nuestra Señora de los Angeles de Porciuncula. Była to nazwa poświęcona nie aniołom, a Matce Bożej Anielskiej z Porcjunkuli, kościoła odbudowanego przez św. Franciszka, a potem skrócono ją do dzisiejszej. Inne takie miasta to m.in. założony przez marianów Mariampol (Litwa) czy Malbork (niem. Marienburg – Miasto Maryi).
+

© Zuma / SplashNews.com/East News