7 / 10
W Poznaniu i Paryżu
Poznańskie osiedle Święty Łazarz z okolicą paryskiego dworca Saint-Lazare łączy to, że oba miejsca gościły średniowieczne domy i leprozoria (paryskie z XI w., poznańskie z wieku XIII) Zakonu Rycerzy Św. Łazarza, a potem poświęcone świętemu szpitale. Od nazwy tego zakonu szpitalnego pochodzi słowo „lazaret” – szpital wojskowy.
+

© MOs810/Wikipedia | CC BY-SA 4.0