1 / 10
Święta Dymfna (VII w.)
Popularna święta w Irlandii i Belgii. Patronka osób w depresji i zmagających się z problemami na tle nerwowym. Była córką pogańskiego króla i w tajemnicy przed ojcem przyjęła chrzest. W młodości straciła matkę, jej ojciec popadł w obłęd. Była bardzo podobna do zmarłej rodzicielki, więc ojciec zapragnął ją pojąć za żonę. Dziewczyna nie zgodziła się i za radą spowiednika uciekła do Antwerpii. Ojciec ruszył jej śladem, schwytał ją i zabił. Kiedy patrzy się na obraz przedstawiający piękną, młodą dziewczynę, trudno uwierzyć, że spotkał ją tak okrutny los. Okoliczni mieszkańcy pochowali jej ciało i wybudowali w tym miejscu kościół, do którego przybywali pielgrzymi z chorymi. Tak jest do dzisiaj.
+

© Public Domain