3 / 10
Bł. Achilles Puchała (1911-1943)
Polski franciszkanin konwentualny; pracował w Grodnie i w Iwieńcu. Po wybuchu II wojny światowej został proboszczem parafii Pierszaje. W czerwcu 1943 roku Niemcy aresztowali miejscową ludność, a ojciec Achilles dobrowolnie dołączył do aresztowanych, uznając, że „pasterze nie mogą opuścić wiernych!”. Został zamordowany. W czerwcu 1999 r. znalazł się w gronie 108 męczenników wyniesionych na ołtarze przez papieża Jana Pawła II.
+

© Public Domain