4 / 10
Św. Nereusz i św. Achilles (III w.)
Historia życia tych świętych podobna jest do drogi, jaką przeszedł św. Paweł. Początkowo, jako żołnierze rzymscy, brali udział w egzekucjach chrześcijan. Pod wpływem odwagi tych, którym odbierali życie, Nereusz i Achilles nawrócili się, przyjęli chrzest i porzucili służbę wojskową. W czasie rządów Dioklecjana i oni ponieśli śmierć za wiarę i pochowani zostali na cmentarzu przy Via Ardeatina. Kult obu męczenników rozpowszechnił się w V wieku. Wspomnienie liturgiczne świętych Nereusza i Achillesa przypada 12 maja.
+

© Public Domain