1 / 9
Maryja
Maj jest miesiącem Maryi. 3 maja przeżywamy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Jak to się stało, że Maryja została królową naszego kraju? W XVII wieku król Jan Kazimierz oddał Maryi Polskę pod szczególną opiekę, ogłaszając jej Królową. W maju Matkę Bożą szczególnie też spotykamy 7maja – Matka Boża Łaski Bożej, 13 maja wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz 24 maja, kiedy poznajemy Ją jako Wspomożycielkę Wiernych, czyli Tą, która nam pomaga, a także 31 maja – gdy wspominamy nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny. Przez cały maj odmawiamy też litanię do Matki Bożej, tzw. litanię loretańską. Nabożeństwo to nazywamy majowym.
+

© Public domain