4 / 9
Św. Stanisław
Aby poznać nieco bliżej św. Stanisława musimy cofnąć się do czasów królów, aż dziesięć wieków wcześniej. Był biskupem. Został głoszony głównym patronem Polski, czyli takim jej szczególnym opiekunem. Wiemy o nim samym niewiele, jednak doprowadził do tego, że w Polsce na nowo powstała metropolia gnieźnieńska. Było to bardzo ważne dla pozycji Kościoła polskiego wśród sąsiadów. Biskup Stanisław upomniał króla, kiedy ten karał odchodzących od niego rycerzy. Król nie wybaczył tego biskupowi i  ten został stracony. W czasach, kiedy nasze państwo było podzielone (rozbicie dzielnicowe) oraz było pod zaborami święty Stanisław był symbolem wiary w to, że Polska się odrodzi i będzie jednym, wolnym państwem.
+

© Public Domain