8 / 9
św. Filip Nereusz
26 maja – św. Filip Nereusz początkowo chciał wyjechać na misje do Indii, jednak odkrył, że jego osobiste misje muszą być w Rzymie – zobaczył jak zaniedbani duchowo są ludzie tam żyjący, szczególnie ci biedniejsi. Stworzył miejsce nazywane oratorium i tam też gromadził młodzież, dzieci, ale także dorosłych, których spowiadał i nauczał.
+

© Didier Descouens | CC BY-SA 4.0