2 / 6
Św. Rita
Żona, matka i zakonnica. Decyzja o małżeństwie była decyzją… jej rodziców, ale ze strony Rity była to zgoda na posłuszeństwo, które w swoim sumieniu odczytywała jako powinność w stosunku do nich. Po śmierci męża, który zginął w porachunkach rodowych, modliła się o… śmierć dla swoich synów – jeśli ta miałaby ich powstrzymać przed wypełnieniem zemsty, do której byli zobowiązani według ówczesnego prawa wendety. Tak też się stało. Rita pokazuje nam, że miłość może wznieść się ponad naturalne skłonności: pragnienie zbawienia dzieci stało dla niej wyżej niż chęć ochrony ich doczesnego życia.
+

© Julian Kumar / Godong