4 / 6
Św. Ignacy Loyola
Założyciel Towarzystwa Jezusowego wypracował szereg reguł, które mają pomóc w procesie rozeznawania. Jedną z nich jest zasada, aby nie zmieniać swoich decyzji, kiedy doświadczamy strapienia. A naczelną – zachęta, aby każdy wybór przedstawiać Bogu na modlitwie i prosić, „aby zechciał go przyjąć i zatwierdzić, jeśli jest to ku Jego większej służbie i chwale” (Ćwiczenia Duchowne nr 183). Św. Ignacy pomoże nam w sposób systematyczny i dokładny rozpatrzyć różne aspekty sytuacji, w której musimy dokonać wyboru.
+

© Fr Lawrence Lew, O.P. | Flickr CC BY-NC-ND 2.0