1 / 10
Karol de Foucauld (1858-1916)
Karol de Foucauld, który wkrótce ma być kanonizowany, został zamordowany 1 grudnia 1916 r. w Tamanrasset. Oficer, który znalazł jego ciało, zauważył w piasku monstrancję. Eremita nosił tę monstrancję przy sobie, a w niej konsekrowaną Hostię, którą adorował dniem i nocą. „Adoracja... to milczące uwielbienie, które jest najwymowniejszym głoszeniem chwały Bożej... To milczące uwielbienie jest najbardziej namiętnym wyznaniem miłosnym” – napisał.
+

© Public domain