10 / 10
Jan Chryzostom (349-407)
Mnich, później patriarcha Konstantynopola, znany jako jeden z wielkich świadków doktryny eucharystycznej Kościoła. Jasno sformułował substancjalną przemianę chleba i wina, która dokonuje się w czasie modlitwy eucharystycznej. A kim stają się ci, którzy przyjmują Komunię? „Ciałem Chrystusa: nie są wieloma ciałami, ale jednym ciałem. Jesteśmy więc zjednoczeni jedni z drugimi i z Chrystusem” – odpowiada Jan Chryzostom.
+

© Wikipedia | Domena publiczna