3 / 10
Jan Paweł II (1920-2005)
W swojej encyklice Ecclesia de Eucharistia (par. 25) Jan Paweł II zawarł świadectwo swojej pobożności eucharystycznej: „Jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie”.
+

© MARTIN ATHENSTAEDT / DPA / AFP