5 / 10
Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej (1880-1906)
Kiedy święta Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej wstąpiła do karmelu w 1901 r., jej miłość do Eucharystii się pogłębiła. Dla niej życie karmelitanki było „komunią z Bogiem od rana do wieczora”, jak napisała, dodając: „Nic bardziej niż Eucharystia nie wyraża miłości, która jest w sercu Jezusa... Eucharystia to On w nas, my w Nim. Czyż to nie jest niebo na ziemi?”.
+

© Public domain