9 / 10
Piotr Chryzolog (zm. ok. 450 r.)
W swoich sławnych kazaniach Piotr Chryzolog, biskup i przyszły doktor Kościoła, zawarł świadectwo wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii. „Chrystus jest chlebem, którego ziarno zostało zasiane w łonie Dziewicy Maryi, który wyrósł w ciele, nabrał kształtu w Męce i wypieczony był w grobie, a przechowywany jest w kościołach i rozdawany wiernym jako pokarm niebieski sprowadzony na ołtarze” – napisał.
+

© Public domain