6 / 9
Św. Faustyna
Choć nie kojarzymy sekretarki Bożego Miłosierdzia z wizjami Dzieciątka Jezus, to także i św. Faustyna była zachwycona Małym Jezusem. W Dzienniczku aż dwadzieścia razy notuje mistyczne widzenia Dzieciątka Jezus. Oto niektóre z zapisków: „W czasie mszy świętej znowuż ujrzałam małe Dzieciątko Jezus, niezmiernie piękne, które z radością wyciągało rączęta do mnie. Po Komunii Świętej usłyszałam te słowa: Ja zawsze jestem w sercu twoim, nie tylko w chwili, kiedy Mnie przyjmujesz w Komunii Świętej, ale zawsze”.
+

© Wikipedia | Domena publiczna