7 / 9
Sł. Boża Leonia Nastał
Starowiejska mistyczka, której Jezus objawił tajemnicę swego Niemowlęctwa, aż dziesięć razy w dzienniku opisuje sytuacje, w których widzi Dziecię Jezus. Najczęściej Dzieciątko ukazuje się s. Leonii w czasie adoracji, albo po przeistoczeniu w czasie mszy świętej. Zdarzają się też mistyczne wizje obecności Dziecięcia w niebie. „Tuż obok Ojca Niebieskiego stanęła Matka Niepokalana, trzymając na rękach Bożą Dziecinę. Maryja rzekła: Odnajdziesz w Trójcy Najświętszej Boskie Dzieciątko, gdy przyjdziesz do nieba. Pan Jezus wyciągnął do mnie swe rączki i rzekł: Weź Mnie, Jam twój. Wzięłam Boże Dziecię na ręce, a Ono przytuliło się̨ do mojego ramienia, patrząc głęboko w moje oczy, a to spojrzenie napełniło mnie radością̨ i szczęściem”.
+

© Wikipedia | Domena publiczna