10 / 11
Bł. László (Władysław) Batthyány († 1931)
Był węgierskim arystokratą. ale też cenionym okulistą-chirurgiem, znanym jako „lekarz ubogich” – przyjmował ich bardzo wielu, prosząc tylko o jedno „Ojcze nasz” za niego, a najbardziej potrzebującym sam finansował lekarstwa.
+

© Wikipedia | Domena publiczna