2 / 11
Św. Roch († 1327)
To dawniej jeden z patronów najczęściej przyzywanych w czasach epidemii. Obdarzony darem uzdrawiania, pielęgnował chorych podczas kilku fal dżumy w południowej Francji i Rzymie, nie doznając choroby.
+

© Syrio | CC BY-SA 4.0