3 / 11
Św. Joanna Beretta Molla († 1962)
Była lekarką-pediatrą, matką czworga dzieci. Ostatnie – Joannę Emanuelę (dziś lekarkę-geriatrę) – uratowała od aborcji, świadomie oddając własne życie. Warto wzywać jej pomocy w kwestiach zdrowia matek i dzieci nienarodzonych.
+

© Public domain