8 / 11
Św. Jan Boży († 1550)
Kiedy przeżył nawrócenie, przez jego żarliwość w wierze umieszczono go w szpitalu dla obłąkanych. Nie zraził się, a potem z towarzyszami założył zakon szpitalny bonifratrów, do dziś znany ze szpitali także w Polsce. Jest jednym z patronów służby zdrowia, alkoholików i umierających.
+