8 / 12
Złożenie profesji zakonnej
Profesję zakonną Teresa złożyła w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (8 września 1890 r.); akwarela autorstwa siostry Marie du Saint-Esprit, karmelitanki z Lisieux.
+

© Frédéric Moreau pour CAMARA Lisieux / Archives du Carmel de Lisieux