9 / 12
Mistyczne doświadczenie
"Teresa zanurzona w ogniu miłości" (doświadczenie duchowe z 14 czerwca 1895 r.); akwarela Sœur Marie du Saint-Esprit.
+

© Frédéric MOREAU / Archives du Carmel de Lisieux