2 / 7
Z czcigodną służebnicą Bożą s. Łucją Dos Santos.
+

© EAST NEWS