5 / 7
Rytwiany
Pustelnia Złotego Lasu, mieszcząca się w klasztorze pokamedulskim w samym środku puszczy rytwiańskiej w województwie świętokrzyskim, zaprasza gości poszukujących odnowy duchowej i fizycznej. Można tam połączyć modlitwę z… relaksem w spa. Poza noclegami w pokojach i eremach (bez telewizorów!) Złoty Las oferuje różne rodzaje kilkudniowych turnusów – od oczyszczająco-odchudzających po pustelnicze. W ramach turnusu pustelniczego bierze się udział m.in. w codziennym odmawianiu brewiarza i pracach na terenie klasztoru – według zasady Ora et labora, tj. "módl się i pracuj". Oprócz tego masaże, spacery, wycieczki rowerowe, siłownia i sauna. http://www.pustelnia.com.pl Pustelnia Złotego Lasu, ul. Klasztorna 25, Rytwiany; od 95 zł za dzień od osoby.
+