3 / 7
Pieczęć Kazimierza Wielkiego
+

© Wikipedia | Domena publiczna