4 / 7
Półgrosz koronny Władysława Jagiełły
+

© Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak/Wikipedia | CC BY-SA 4.0