6 / 7
Carskie wrota
Ikony prezentują scenę zwiastowania oraz czterech ewangelistów. Autorem ikon jest Grigorij Maltzev, połowa XX wieku.
+

© Paul Parker on behalf of the Malta Tourism Authority